?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Мястэчка Крошын (знаходзіцца за 15 км ад Баранавіч) і вядома з 1442 года, як маёнтак у складзе Вялікага княства Літоўскага, пазней Рэчы Паспалітай. Маёнтак належыў Крашынскім, ад якіх і атрымаў сваю назву, праўда з часам (а дакладна за савецкі час) першая літара замянілася на О. Тут уладарылі – Пуцяціны, Малікбашы, Друцкія-Талочанскія, Горсія, Валовічы, Радзівілы. У 1822 годзе, Антаніна Радзівіл, дачка Мацея Радзівіла выходзіць замуж за збяднелага шляхціча Станіслава Гедройца-Юрагу. І з гэтага чаму маёнтак становіцца ўласнасцю Юрагаў.


Антаніна Радзівіл (1790-1851) была выхавана ў традыцыях таго часу, на хвалі паўстанняў і войнаў, і была прагрэсіўнай паненкай. Дзякуючы брату Канстанціну Радзівілу сябравала з Тамашам Занам, Янам Чачотам, Ігнатам Дамейка, сябравалаі і вяла актыўную перапіску з музай Адама Міцкевіча – Марылей Верашчакай. Брат і пазнаёміў Антаніну з Станіславам Юрагай, які належыў да кола філаматаў. Жыццё ў Крошыне бегла хутка. Але не спакойна. Яшчэ пры Радзівілах крошынцы атрымалі некаторыя прывілеі і вольнасці ад Мацея Радзівіла. А новы ўладар Станіслаў Юрага спадзяваўся паказаць, як трэба кантраляваць сялян. Ускалыхнулася паўстанне ў 1828 годзе, на падаўленне якога нават прыяжджалі расійскія войскі. Да суда было прыгаворана 37 сялян і 3 шляхціча. Сяляне скажу і пасля гэтага не ўтаймаваліся і ў паўстанні 1831 года даволі актыўна бралі ўдзел. Затым паднялі ў 1948 новы бунт ну і вядома далучыліся да паўстання Каліноўскага ў 1863. Пасля наступіў час спакою, але калі надыйшлі зноўку бунтарскія часы, то крошынцы на пачатку ХХ ст не засталіся ў баку і зноўку вялі актыўную палітычную дзейнасць у 1905 і ў 1917 годзе.


У Станіслава і Антаніны Юраг нарадзілася адзіная дачка Тэафіліся, якая ў 1843 годзе абралася шлюбам з прадстаўніком на той момант вельмі магутнага роду Яўгенам Робертам Святаполкам-Завадскім (1817-1880), якія сваімі каранямі адыходзяць да Рурыкавічаў. Дарэчы, сведкай на вяселлі быў сябра сям’і – Тамаш Зан. Які праз тры гады пасля гэтага зноўку гасцяваў у Юрагаў, толькі ўжо падчас свайго шлюбнага турнэ.

Старая частка парка Завадскіх.

У 1876 годзе ўладаром маёнтка становіцца Пётр Завадскі (1847–1899), сын Тэфаліі і Яўгена Завадскага. Ён быў мастаком, і таму ў сядзібе адзін з пакояў быў перароблены пад майстэрню. Адукацыю атрымаў у Дрэздане, вельмі шмат маляваў карцін, і нават вызначыўся тым, што маляваў абразы для Крошынскага (не таго што зараз стаіць, а старога касцёла) і Юшкевічскага касцёлаў. Жанаты быў на Марыі Радзівіл. Акрамя мастацтва Пётр захапляўся геральдыкай і быў калекцыянерам, калекцыянерам усяго што магчыма. Сабраў вялізарную бібліятэку з 2000 тамоў і рукапісаў, калекцыянаваў карціны, старажытную зброю (у калекцыі знаходзілася нават шабля Яна Казіміра), манеты, фарфор і розныя каштоўнасці. Таксама любіў паляўніцтва, аб чым сведчылі трафеі развешаныя ў пакояў сядзібы.


Але вернімся да сядзібы. Тут былі размешчаны партрэты сваякоў Пятра Завадскага – Караля Радзівіла (Пане Каханку), князя Канстанціна, сенатараў, ваяводаў і кашталянаў, а таксама партрэты Антаніны і Станіслава Юрагі. Але Пётр быў вельмі дрэнным эканамістам, і пры яго кіраванні грашовы стан сям’і пагоршыўся. Доўгія цяжбы з мяшчанамі, якія прэтэндавалі на зямлю зацягнуліся і выцягнулі ў Пятра шмат сродкаў. У 1886 годзе у маёнтку прайшлі таргі, падчас якіх была распрададзена рухомая маёмасць Святаполкаў-Завадскіх – гадзіннікі, мармуровыя вазы, люстры, карціны, фарфор.


Але яшчэ велічны палац, які быў прапітаны ўспамінамі і рэчамі былых уладароў наведалі Ігнат Дамейка і Антоні Адынец, падчас сваёй беларускай вандроўкі. Тут на могілках каля касцёла была пахавана родная сястра Дамейкі Марыля Дамейка (па мужу Язерская). Яны наведалі палац і ўсыпальніцу, якая была пабудавана недалёк ад палаца ў выглядзе крыжа, а зверху насыпаны 8-мятровы холм. Толькі сваякі ведалі як можна патрапіць туды. Склеп Юрагаў-Завадскіх праіснаваў некрануты да савецкіх часоў і была абрабавана пасля Другой сусветнай вайны. У гонар вандроўкі і памяці Антаніны і Станіслава Юрагаў, з якімі яны сябравалі, Ігнат і Антоні пасадзілі два дубы. А Паўлюк Багрым на камяні высек словы з верша А.Адынца “На камне ў Крашына”.


На камні ў Крашыне
Тых двух, што во тут па дубку пасадзілі,
Ажно на паўвека былі разлучылі.
Ды іх філарэцкая дружба за час той
Не згасла ў дарозе жыцця пакручастай.
Калі іх звёў Бог зноў на гэтым жа свеце,
Ім біснула праўда, як перлінка ў леце:
Уцехі зямныя – то сон, што ўцякае,
У сэрцы любоў толькі не памірае.
Пра тое прысвечыць і гэты во камень,
Як будуць абодва пад каменем самі.
Антон Адынец, 1884 год.


Вось гэты холм за агароджай, які калі шмат травы выглядае як звычайны пагорак, і зяўляецца ўсыпальніцай былога вялікага рода Завадскіх.

Старажылы кажуць, што дрэвы высеклі, а валун апынуўся ў падмурку касцёла, які будаваўся ў 1920-я гады. Аб наведванні мясцінаў Дамейкам сведчыць толькі вось гэты мемарыяльны камень, пастаўлены тут у 1990-я гады.


У 1899 годзе Крошын пераходзіць да Канстанціна Святаполк-Завадскага. Ён прыкладаў усе намаганні каб палепшыць стан маёнтка і сям’і. Была павялічана колькасць зямель ва ўладанні, а таксама вернуты ў палац некаторыя сямейныя карціны. Канстанцін быў знаёмы з этнографам Рамуальдам Зямкевічам, які быў дапушчаны да сямейнай бібліятэкі і займаўся яе разборам. Менавіта ён знайшоў знакаміты партрэт Васіля Цяпінскага ў бібліятэцы Завадскіх.Анатоль Змітравіч Крывенка. “Рамуальд Зямкевіч. Грамадскі дзеяч беларускага нацыянальнага Адраджэння, публіцыст, калекцыянер”

Рамуальд Зямкевіч (1881–1944)
Нарадзіўся ў 1881 годзе ў Варшаве. Бацькі яго паходзілі са Случчыны. Вучыўся ў Кіеве і атрымаў прафесію інжынер-механік. Збіраў матэрыялы па гісторыі беларускай культуры і літаратуры ў розных бібліятэках і архівах Еўропы. Жыў у асноўным у Варшаве, але шмат вандраваў па Беларусі для збору фальклорна-этнаграфічных дадзеных. Сабраў вялікую калекцыю беларускага народнага адзення (у 1918 годзе немцы вывезлі ў Берлін). Сабраў унікальную бібліятэку па гісторыі, мовазнаўстве (усе працы Я. Карскага), літаратуры, фальклоры Беларусі, Украіны, Літвы, Польшчы і іншых славян, вялікую калекцыю рукапісаў беларускіх пісьменнікаў. Сярод рарытэтаў яго бібліятэкі былі шматлікія старадрукі. З 1909 друкаваўся ў «Нашай ніве» і іншых беларускіх выданнях. Падрыхтаваў і выдаў першы спецыялізаваны бібліяграфічны даведнік на беларускай мове, напісаў шэраг прац па гісторыі беларускай літаратуры, у якіх прывёў невядомыя на той час звесткі пра В. Дуніна-Марцінкевіча, Я. Баршчэўскага, А. Кіркора, А. Ельскага, Я. Лучыну, К. Каганца, М. Багдановіча і інш. Апублікаваў невядомыя рукапісы М. Багдановіча (1919), К. Каганца (1920), В. Дуніна-Марцінкевіча (1923), Я. Лучыны (1932). У 1919 упершыню надрукаваў гравіраваны партрэт В. Цяпінскага (1576), які адшукаў у бібліятэцы К. Святаполк-Завадскага ў Крошыне. Дапамагаў матэрыяламі і звесткамі Я. Карскаму, абменьваўся навуковай інфармацыяй з А. Ельскім, А. Шлюбскім, даваў свае архіўныя знаходкі і рукапісы, успаміны варшаўскаму славісту Ю. Галомбаку, калі той працаваў над манаграфіяй пра В. Дуніна-Марцінкевіча.
Арыштаваны ў акупаванай нацыстамі Варшаве. Загінуў у канцлагеры ў Асвенцыне. Яго зборы і бібліятэка прапалі ў разбуранай Варшаве, частка трапіла ў прыватныя рукі.


Палац Радзівілаў-Юрагаў-Завадскіх быў разбураны падчас Першай сусветнай вайны і пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, сям’я Святаполкаў-Завадскіх яшчэ знаходзілася ў маёнтку, спрабавала аднавіць дзейнасць, але пасля далучэнне да СССР у 1939 канчаткова з'ехала. Спачатку эмігравала ў Варшаву, а пасля раз’ехалася па ўсім свеце. Зараз крошынскія Завадскі пражываюць у ЗША.

Ленін на месцы былога палаца Завадскіх-Юрагаў. За спіной знаходзіцца сучасны дом культуры Крошына.

Ёсць у Крошыне касцёл Божага Цела. Пабудавана ў 1920-я гады на месцы касцёла ХVІІ стагоддзя разбуранага ў гады Першай сусветнай вайны. Тут размешчана жырандоль паэта і каваля Паўлюка Багрыма.

Паўлюк Багрым (1812–1891), беларускі паэт і цудоўны каваль. Сын мясцовага каваля Юзэфа і Марыі Стахоўскай, навучаўся ў прыхадской школе пры мясцовым касцёле.Пазнаёміўся з вальнадумнай паэзіяй; пачаў пісаць сам. У сувязі з сялянскімі хваляваннямі 1828 г. у Крошыне і за распаўсюджанне верша «Бунт хлопаў» (варыянт «Рабункаў мужыкоў» Я. Баршчэўскага) прыцягваўся да следства. Ад літаратурнай спадчыны паэта захаваўся толькі адзін верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы…», які стаў хрэстаматыйным для беларускай літаратуры. У рамястве каваля дасягнуў мастацкіх вяршыняў, пра што сведчыць зробленая ім каваная жырандоля, якая і сёння захоўваецца ў Крошынскім касцёле.

За сценамі касцёлана мясцовых могілках знаходзіцца магіла знакамітага паэта. Помнік пабудавалі ў 1990-я гады і ён не адраразова рабаваўся шукальнікамі каштоўных металаў. Апошні варыянтбыў вастаноўлены без выкарыстання медзі. Дарэчы аўтар помніка – Заір Азгур. А яшчэ я знайшла даволі цікавы факт пра паэтычную спадчыну Багрыма – вершаў мы бы болей ведалі, калі б не адзін выпадак. У вёсцы жыў глуханямы чалавек у якога ляжаў дома сшытак вершаў Багрыма, але з-за недахопа паперы для папірос ён гэтыя вершыкі скруціў з тытунем. Пасля яго жонка казала “хто ж ведаў, што праз столькі год, гэтыя вершы стануць патрэбны”.


Урок на будучыню, не выкідвайце рэчы, беражыце, архіў рабіце сямейны.. хто ведае, калі спатрэбяцца. Я так аднойчы запісала аўдыёкасету з успамінамі дзядулі. Пасля выкарыстала яе для генеалагічнага дрэва, яна валялася валялася, а пасля з-за непатрэбы выкінулася… Праз год 10 я ўжо кусала сабе локці, што выкінула гэту касету. А так файна было б пачуць зноўку голас дзядулі… праз столькі та год.


Кавалём Багрым быў выдатным. Ходзяць паданні, што аднойчы Завадскі запрасіў Багрыма да сябе і паклаў на стол цудоўны разны нож са словамі зрабіць копію. Праз некаторы час Паўлюк прынёс два нажы, паклаў і прапанаваў знайсці арыгінал, а другі забярэ сабе. Завадскі прыняў за арыгінал нож Багрыма, аб чым сведчыла надпіс на рукаяці. Так і застаўся ў яго нож мясцовага каваля, а свій еўрапейкі быў аддадзены Багрыму. З кавальскай спадчыны Багрыма нам засталася жырандоля. Якая першапачаткова была зроблена па замове Пятра Завадскага і размяшчалася ў палацы, а напачатку ХХ ст., яго нашчадкі перадалі яе касцёлу.


На сцяне касцёла размешчаны і верш Паўлюка Багрыма на мове арыгінала і ў перакладзе на польскую і ангельскую. Нажаль, калі мы былі ў Крошыне, касцёл быў зачынены, а шукаць па вёсцы хто можа адчыніць, не было часу. Таму можа ў наступныя разы нам пашансціць болей. Бунтарскі дух крошынцаў праявіўся ў ратаванні гэтай жырандолі ў 1960-я гады, калі некалькі разоў прыяджалі музееведы забіраць жырандолю ў Мінск. Жанчыны, хто з віламі, хто з палкамі пасля чарговага такога прыезду, падыйшлі да касцёла і адстаялі сваю рэліквію. А ў думках у мяне зараз вітае, ці адстаялі яны б зараз яе, калі б мясцовая вертыкаль прыехала забіраць ў Мінск? На жырандолі майстрам выбіта надпіс, якая сведчыць пра аўтара “Павел Багрым выкаваў у Крошыне над Шчарай у 1881 годзе. Заказ па бостанскаму ўзору Пятра Святаполка-Завадскага”.


Увогуле наконт імя Паўлюка Багрыма ходзяць шмат плётак і паданняў, і гісторыкі так і не прыйшлі да высновы, што праўда, што хлусня. Ды і відаць, з кожным дзесяцігоддзем гэтых недаказаных звестак усё боль ш і больш будзе з’яўляцца. Таму… калі цікава можаце азнаёміцца са спрэчнымі фактамі ў артыкуле ДЗЕЯСЛОВА http://www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/du37?OpenDocument Аўтар артыкула праходзіцца па спрэчным момантам кнігі Міхася Маліноўскага “Павел Іосіфавіч Багрым (Паўлюк Багрым). Легенды, праўда, загадкі” выдадзенага ў Баранавічах у 2006 годзе.
Каля самога касцёла стаіць валун на якім можна прачытаць надпіс “Жыццё кароткае, Радзіма вечная”, апошнія гады такое адчуванне шмат хто з нас не разумее гэтых словаў.


Пасля Другой сусветнай вайны касцёл быў зачынены, а пасля перададзены і перароблены ў музей калгаса “Перамога”.

У падмурак былі замураваны не толькі валун з вершамі, але і надмагільныя пліты з прыкасцёльных могілках.
Толькі ў 1990 годзе ён быў вернуты вернікам, якія яго адрэстаўравалі і афіцыйна зарэгістравалі парафію ў 1992 годзе.Вакол Крошына любіцелі ДОТаў здолеюць знайці не мала артыфактаў. Тут жа праходзіла лінія фронта. Таму амаль побач з касцёлам, на прыўсадзебным участку знаходзіцца ДОТ.
крыху па знакам прабяжымся.

1 - Дрэва Дамейка, помнік Леніну і Дом культуры.
2. Усыпальніца Завадскіх.
3. Крыху забачонае возера ка тэрыторыі былога парка.
4. Старая частка дамбы яшчэ з часоў Завадскіх.
5. Касцёл, магіла П. Багчыра і валун.
6. Дот
7. Дот
8. Дот
9. Дот

Першы дот знаходзіцца зусім побач з касцёлам.
Яго каардынаты.53° 12' 01.01'' / 26° 09' 39.70'

Знаходзіцца на ўласным падворку. Адносіцца да польскіх фартыфікацыйных збудаванняў.

Тры доты знаходзяцца на полі, і прайсці можна да іх праз ферму.
Пройдземся па маёй нумарацыі на гэтай мапе.
7. ДОТ. Польская фартыфікацыя. Знаходзіцца крыху ў схаваным выглядзе.


Унутар не залезці, бо ўсё засыпана смеццем.


Бранікалпак зняты, прытым вельмі жорсткім спосабам.


8. ДОТ. Польская фартыфікацыя.Тут ужо цікавей, але залезці ўсёроўна не атрымаецца, усё засыпана пяском.


Выгляд з кропкі №8

Крочым да ДОТа пад нумарам 9.


Тут ужо хлопцы адарваліся. І палазілі.
Праўда час ад часу было таксама цяжка прабірацца.
Каму не цікава чытаць пра ДОТы можа закругляцца, бо тут яшчэ два ДОТы пра якія я не магу не напісаць. Бо яны знаходзяцца побач з Крошыным.
Калі выедзіце па старой дарозе з Баранавіч на Мінск, то якраз такі будзеце праяджаць гэтыя два ДОТы нямецкай фартыфікацыі і адносяцца да Першай сусветнай вайны.


Першы мы пабачылі які стаіць далей ад дарогі.
53° 12' 20.26'' / 26° 06' 32.08''

ДОТ узарваны.


Другі ДОТ ужо ў лепшым стане знаходзіцца.


Хаця таксама падарваны і пакасіўшыйся.


Частка ДОТа засыпана пяском.


Comments

( 15 comments — Leave a comment )
citus
Jun. 17th, 2013 08:15 pm (UTC)
Дзякуй вялікі за такі падрабязны артыкул аб Крошыне. Даведаўся шмат новага. А Шчара там (як і паўсюль) цудоўная :)

Памятаю, як мяне вельмі моцна ўразілі словы на камяні ля касьцёла. І дарэчы быў крыху шакаваны, калі ўпершыню пабачыў надмагільныя пліты ў сьцяне. Тады ня ведаў і не зразумеў. Сумная й, на жаль звыклая для нашае краіны, праўда.

Edited at 2013-06-17 08:16 pm (UTC)
azarkinm
Jun. 17th, 2013 08:18 pm (UTC)
Мяне таксама ўразілі словы. Моцна.

А наконт плітаў у фундаменце... так рабілі не толькі ў ХІХ ст. Відаць, лічылася, што можна так зрабіць з плітамі, якія ўжо не даглядаюцца даўно. Ну існуе жа ў Чэхіі касцёл з костак.
facciadipietra
Jun. 17th, 2013 09:34 pm (UTC)
Якое маляўнічае мястэчка! І з гісторыяй.
azarkinm
Jun. 18th, 2013 06:55 am (UTC)
вельмі прыгожыя мясціны. Тут бы некаторыя рэчы аднавіць, і людзей бы больш прыяджала паглядзець.
mjatny_vodar
Jun. 18th, 2013 09:39 am (UTC)
Дзякуй за такі цікавы артыкул. Заўсёды чытаю Вас з задавальненнем.
azarkinm
Jun. 18th, 2013 03:49 pm (UTC)
дзякуй што чытаеце :-). а тое часамі складваецца ўражанне, што нікому не цікава.
lazyest
Jun. 19th, 2013 10:11 pm (UTC)
А мы там увосень роварамі былі апроч іншага, хаця я пра Багрыма і да таго ведаў і быў там яшчэ некалі раней.
azarkinm
Jun. 20th, 2013 05:04 am (UTC)
у касцёл заходзілі?
lazyest
Jun. 20th, 2013 05:58 am (UTC)
Калісьці ў мінулы раз гадоў 10 таму.
livejournal
Jul. 27th, 2013 06:00 am (UTC)
Блогерский путеводитель по Республике Беларусь
User loginov_lip referenced to your post from Блогерский путеводитель по Республике Беларусь saying: [...] Крошин [...]
livejournal
Jul. 27th, 2013 08:14 am (UTC)
Блогерский путеводитель по Республике Беларусь
User xan_13 referenced to your post from Блогерский путеводитель по Республике Беларусь saying: [...] Крошин [...]
livejournal
Jul. 29th, 2013 05:42 am (UTC)
Блогерский путеводитель по Республике Беларусь
User udarniktruda referenced to your post from Блогерский путеводитель по Республике Беларусь saying: [...] Крошин [...]
livejournal
May. 2nd, 2014 04:22 pm (UTC)
Блогерский путеводитель по республике Беларусь: расши
livejournal
May. 2nd, 2014 08:10 pm (UTC)
Блогерский путеводитель по республике Беларусь: расши
livejournal
May. 3rd, 2014 10:47 am (UTC)
Блогерский путеводитель по республике Беларусь: расши
( 15 comments — Leave a comment )

Profile

leta i ja
azarkinm
AzarkinM

Latest Month

May 2019
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Tags

Powered by LiveJournal.com