August 29th, 2012

leta i ja

СЛУЦК (Мінская вобласць)

Слуцк, горад які вядомы ў нашай гісторыі з ХІІ ст. Менавіта адсюль пайшоў род Алелькавічаў, князёў Слуцкіх. У 1585 годзе ў Юрыя Алелькавіча і Барбары Кішкі нараджаецца дачка Сафія. Але праз год Юрый Алелькавіч памірае, і ўся спадчына пераходзіць да адзінага спадкаемца – яго дачцы. На працягу двух год памяраюць і яе дзядзькі Аляксандр і Ян-Семіён, якія былі бяздзетнымі, і так да 4-гадовай Сафіі пераходзіць у спадчыну ўся маёмасць Алелькавічаў. І ў дадатак дзядуля ёй пакідае Копыльскія землі. Княжна становіцца самай багатай нявестай Рэчы Паспалітай, а апекунамі яе да паўналецця сталі сваякі па матчынай лініі – Хадкевічы.

Collapse )