May 28th, 2013

leta i ja

СНОЎ (Мінская вобласць)

Вядомы з ХVІ ст. Сноў належыў Радзівілам, Гарабурдам, а з 1639 года Рдултоўскім. Найбольшых зямельных павялічэнняў род Рдултоўскіх дамогся пры Яне Рдултоўскім, мінскі скарбнік, навагрудскм земскім суддзя, навагрудскі каштэлян, які паступова займае пералічаныя пасады і атрымлівае землі. Яго сын, Антоні Юрый, працягнуў павялічэнне зямель Рдултоўскіх і ў сям’ю прынёс яшчэ Сваятычы, Адахаўшчыну, Савейкі і Ястрэмбель. Менавіта Антоні распачаў будаўніцтва палаца ў Снове, а яго сын Ян Крыштаф завяршыў. Зараз палац цалкам можна пабачыць толькі з самалёта, такі ён вялікі.

Collapse )